Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego 12 czerwca 2019 r.

„Kuratorska służba

To dla innych ludzi

nasze powołanie

by pomóc bliźniemu

aż prawdziwym człowiekiem się stanie”

Piotr Felczak

Ogólnopolskie obchody 100 – lecia kurateli sadowej w Polsce w naszym okręgu zostały uczczone uroczystym Zgromadzeniem Kuratorów Okręgu Łódzkiego, jakie miało miejsce na terenie naszego Sądu w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zgromadzenie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni gości: Prezes Sądu Okręgowego, Prezesi lub osoby ich reprezentujące z sądów rejonowych okręgu łódzkiego, dyrektorzy sadów, Pani dr Ewelina Wojtera - Stasiorowska kurator specjalista SR w Kutnie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i wykładowca WSSiP dr Sławomir Stasiorowski.

Uroczystość została otwarta powitaniem wszystkich obecnych przez moderatora i prowadzącą zgromadzenie Z-cę Kuratora Okręgowego Anetę Stachecką. Następnie zabrał głos Prezes Sądu Okręgowego  w Łodzi dr Michał Błoński a po nim przedstawiając rys historyczny powstania kurateli sądowej w Rzeczpospolitej przemawiał Pan Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dr Krzysztof Kurosz.

Po wprowadzających powitaniach, gratulacjach, życzeniach i podziękowaniach za oddaną drugiemu człowiekowi wieloletnią pracę miała miejsce bardzo radosna dla nas kuratorów okoliczność; - uhonorowania 70 członków naszej kuratorskiej społeczności pamiątkowymi medalami i dyplomami z okazji naszej rocznicy. Cieszy niezmiernie fakt, że tak wielu kuratorów bez względu pion, w którym pracują, stopnie służbowe, pełnione funkcje i miejsce pracy zostało docenionych za ich profesjonalizm poświęcenie a przede wszystkim oddanie w służbie drugiemu człowiekowi, który w jakimś okresie życia znalazł się w dramacie skutkującym konfliktem z prawem.  Można sądzić, że jedynym kryterium uhonorowania nas przez przełożonych była zasługa, którą jest sumienna codzienna praca połączoną i kierowana empatią skierowaną ku pogubionemu człowiekowi, zarówno nieletniemu jak i dorosłemu.

Owa wspomniana przeze mnie zasługa została, z kolei w piękny sposób wyrażona za pomocą artystycznego środka, jakim był prezentowany film „Wchodzisz na własne ryzyko” ze wspaniałymi zdjęciami Michała  Karasińskiego.  Przedstawiał on środowisko, w którym pracuje kurator sądowy. Doskonałe zdjęcia zostały dopełnione mądrą narracją jednej z naszych koleżanek Magdaleny Golinia, która w prosty, rozsądny i prawdziwy sposób oddała istotę naszej pracy z drugim człowiekiem.  Z jej „opowieści” wyłaniał się preferowany przez nas model kurateli, która bardziej stara się pomagać, budzić świadomość sytuacji, właściwie diagnozować by skutecznie przywracać człowieka jemu samemu i społeczeństwu, niż jedynie piętnować, kontrolować, czy karać za postawy i zachowania niezgodne z prawem.

Artystycznym wyrazem naszej pracy był również okolicznościowy album ze zdjęciami różnych autorów, o tytule jak prezentowany film, wydany z okazji 100 lecia działania naszej kuratorskiej służby i zaprezentowany po raz pierwszy na Zgromadzeniu. Zdjęcia w nim zawarte prezentują głównie, nierzadko niebezpieczne, środowisko codziennej pracy kuratora, jak ulice, podwórka i kamienice Łodzi.

Za wysiłek przy powstaniu filmu oraz albumu a także za precedensowe wydarzenie, jakim był udział kuratorów w nocy muzeów zorganizowanej w maju br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi, ukazujący wiedzę na temat naszej pracy i popularyzujący ją wśród społeczności lokalnej podziękowania złożył Mateusz Korzeniowski. Nasz kolega podkreślał także ryzyko towarzyszące nam w wykonywaniu naszego służebnego zawodu, które jest jednak pokonywane przez nadzieję na pozytywne zmiany w ludziach i ich środowisku dzięki naszemu oddaniu i zaangażowaniu.

Koniecznym odnotowania jest fakt powołania przez Redaktora Naczelnego kwartalnika Probacja Pana doktora Piotra Zakrzewskiego Zastępcy Kuratora Okręgowego Pani Grażyny Rybickiej w skład Kolegium Doradczego Redakcji Kwartalnika „Probacja”, w którym to periodyku nota bene Pani kurator publikuje od jakiegoś czasu. W imieniu Redaktora Naczelnego kwartalnika Probacja akt powołania dla Pani kurator Grażyny Rybickiej wręczył dr Sławomir Stasiorowski, Redaktor Tematyczny kwartalnika Probacja*.

W dalszym przebiegu naszej uroczystości w swoim wystąpieniu Pani kurator Grażyna Rybicka, w krótkim odczycie przedstawiła historyczny rys powstania i funkcjonowania kuratorskiej służby sadowej w Polsce. Z kolei w zamówionym i dedykowanym naszemu Zgromadzeniu interesującym wykładzie „Wizerunek kuratora sądowego na przełomie wieków” dr Sławomira Stasiorowskiego została zaprezentowana ewolucja kurateli i jej zadań w całym okresie jej funkcjonowania a także perspektywa nowych wyzwań i zadań, jakie stoją przed kuratorami oraz preferowane sposoby ich realizacji.  

Przy takiej okazji trudno było by pominąć podziękowania płynące od nas kuratorów w stronę BKO a przede wszystkim wyrazy wdzięczności i uznania dla Kuratora Okręgowego Pani Mirosławy Gumowskiej-Bubas i jej zastępców Panik Anety Stachckiej z pionu kurateli rodzinnej i Pani Grażyny Rybickiej z pionu kurateli dla dorosłych. Głęboka troska o sprawy kuratorów, podejmowane czynności i zabiegi dla naszego środowiska, życzliwość i zrozumienie dla naszych problemów, udzielana pomoc w sprawach zawodowych i nie tylko w każdym czasie, kiedy ktoś jej potrzebuje z pewnością zasługują na naszą wdzięczność i podziękowania. W naszym imieniu uczyniły to koleżanki: Agnieszka Sętkowska i Iza Czyżykowska- Kobalczak.

Całe zgromadzenie podsumowała i zakończyła Pani Kurator Okręgowa Mirosławy Gumowska-Bubas, która raz jeszcze podziękowała wszystkim kuratorom za ich oddanie, cierpliwość i sumienną pracę. Za to, że wszyscy kuratorzy są osobami oddanymi pracy i pomocy drugiemu człowiekowi, że czynią to z poszanowaniem godności, zrozumieniem, ale potrafią przede wszystkim w prawdzie o ludzkim postepowaniu niezgodnym z prawem i na ogół niszczącym własne i cudze życie korygować ludzkie losy przywracając człowieka jemu samemu i społeczeństwu.

Z uwagi na uroczysty charakter Zgromadzenia nie podejmowano żadnych uchwał.

Na zakończenie tej krótkiej relacji szczególne podziękowania należą się kuratorom rodzinnym za zorganizowanie Zgromadzenia i Panu Dyrektorowi Bogdanowi Siarce za zorganizowanie i sfinansowanie wspaniałego poczęstunku.

 

Piotr Felczak

Kierownik I ZKSS

Wystąpienie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dr Krzysztofa Kurosza

Pełna lista wyróżnionych

Pełna treść wystąpienia - Dorota Pawlak - Kurator Specjalista Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy


*W dniu 2 sierpnia 2019 r. sprostowano informację na temat podmiotu, który dokonał powołania w skład Kolegium Doradczego Redakcji Kwartalnika „Probacja” oraz w imieniu którego wręczono akt powołania.


Galeria

Rejestr zmian dla: Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego 12 czerwca 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d