UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

 

UCHWAŁA

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

W związku z informacjami opublikowanymi przez portal Onet i inne media, dotyczącymi bulwersujących działań podejmowanych w stosunku do sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

-       wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie,

-       sprzeciwia się wykorzystywaniu plotek, w szczególności dotyczących życia prywatnego, a także poufnych informacji, w celu dyskredytowania innych osób,

-       potępia stosowanie wulgarnego języka i mowy nienawiści w życiu publicznym, jako samorząd zawodowy apelujemy o jak najszybsze i bezstronne wyjaśnienie

sprawy.

 

W głosowaniu wzięło udział 37 osób spośród 125 osób uprawnionych do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rejestr zmian dla: UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
Dodanie informacji o uchwale zebrania Sędziów Sądu Rejonowego.