Telefony

Biuro Obsługi Interesantów

dla budynku przy:
Al. Kościuszki 107/109

426640996

426640997

426640998

Biuro Obsługi Interesantów

dla budynku przy:
ul. Kopcińskiego 56

426776492

Biuro Obsługi Interesantów

dla budynku przy:
ul. Pomorskiej 37

426646238

Budynek przy Al. Kościuszki 107/109

CENTRALA 426640900
I Wydział Cywilny 426640810
II Wydział Cywilny 426640822
II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna 426640942
III Wydział Cywilny 426640832
IV Wydział Karny 426640844
IV Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640848
V Wydział Karny 426640850
V Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640858
VI Wydział Karny 426640862
VI Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640866
VII Wydział Rodzinny i Nieletnich 426640892
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich 426640880

Budynek przy ul. Kopcińskiego 56

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 426776413
XII Wydział Gospodarczy 426776452
XIII Wydział Gospodarczy 426776465
XVIII Wydział Cywilny 426776442
XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa 426776432

Budynek przy ul. Pomorskiej 21

XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Centralna Informacja: 426392102
  Kierownik Sekretariatu: 426392103
  Fax: 426392103
  Archiwum: 426392117
  Biuro Podawcze: 426392128

Budynek przy ul. Pomorskiej 37

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 426646212-215
XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów 426646220
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Kierownik sekretariatu: 426646230
  Sekretariat: 426646232-233, 426646251-255, 426646 262-263
  Monitor sądowy: 426646234
  Czytelnia akt: 426646238

Rejestr zmian dla: Telefony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. obsługi telefonicznej.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Dodanie informacji.