Statystyka sądowa

Statystyka sądowa udostępniona została na podstawie §11 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)        

I półrocze 2019 roku
1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
Rok 2018
1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
14. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej
I półrocze 2018
1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
14. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej
Rok 2017
1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
14. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej
I półrocze 2017
1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-23KOM Sprawozdanie z czynności komornika
14. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej 
Rok 2016
1.   MS-S 1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016
2.   MS-S 5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016
3.   MS-S 6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016
4.   MS-S 7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016
5.   MS-S 10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej za rok 2016
6.   MS-S 16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich za rok 2016
7.   MS-S 19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych za rok 2016
8.   MS-S 20 KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych ( według właściwości rzeczowej) za rok 2016
9.   MS-S 20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych za rok 2016
10.   MS-S 20 UN sprawozdanie w sprawach upadłościwoch i naprawczych ( według właściwości rzeczowej)za rok 2016
11.   MS-S 20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów ( według właściwości rzeczowej) za rok 2016
12.   MS-S 40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016
13.   MS-S11-12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2016
14.   MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016
I półrocze 2016
1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości miejscowej
6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 -18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
8. MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
9. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych
10. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
11. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
12. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
13. MS-23KOM Sprawozdanie z czynności komornika
14. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej 
Rok 2015
1.   MS-S 1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015
2.   MS-S 5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015
3.   MS-S 6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015
4.   MS-S 7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2015
5.   MS-S 10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej za rok 2015
6.   MS-S 18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nietetnich za rok 2015
7.   MS-S 19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych za rok 2015
8.   MS-S 20 KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych ( według właściwości rzeczowej) za rok 2015
9.   MS-S 20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych za rok 2015
10.   MS-S 20 UN sprawozdanie w sprawach upadłościwoch i naprawczych ( według właściwości rzeczowej)za rok 2015
11.   MS-S 20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów ( według właściwości rzeczowej) za rok 2015
12.   MS-S 40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015
13.   MS-S11-12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2015
14.   MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich za rok 2015
15   MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika za rok 2015
I półrocze 2015
1. MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.
2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.
3. MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.
4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
5. MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.
6. MS-S11-12 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich.
8. MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich.
9. MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.
10. MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych.
11. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.
12. MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych
13. MS-S20Z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów
14. MS-KOM23 Sprawozdanie z czynności komornika.
15. MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej

 

Rejestr zmian dla: Statystyka sądowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
Publikacja