Sprawozdania finansowe

Artykuły

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok

    Obowiązek publikowania sprawozdania finansowego wynika z § 34 ust.9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r poz. 1911).

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Sprawozdania finansowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
b/d