Sekcja Aresztowa

Sekcja Orzecznicza
w sprawach o stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Kierownik Sekcji - Joanna Tomczak


Kierownik Sekretariatu - Magdalena Maciejewska
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, parter, pokój 17
centrala: 42 66 40 900

tel: 42 66 40 960
fax: 42 66 40 969

e-mail: sekcja.aresztowa@lodz.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Sekcja Aresztowa