Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109

e-mail: bip@lodz.sr.gov.pl

Redaktorzy:

  • SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny
  • Tomasz Rosiak
  • Beata Steglińska
  • Malwina Jasak


Administrator:

  • Jacek Jedlecki

Redakcja BIP nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowego.