Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Od dnia 10 grudnia 2018 r. oraz w kolejnych dniach mogą wystąpić trudności spowodowane nieobecnością w pracy urzędników sądowych.

W związku z tym Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (zapytania o karaloność) jest NIECZYNNY.

Zapytania można składać poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Koordynator - Katarzyna Urbanek

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37, I piętro, pokój 110.

tel.: 42 664 62 06
fax: 42 664 62 09

 

Zaświadczenie o niekaralności.


Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

 • Należy złożyć czytelnie wypełniony pismem drukowanym wniosek (wraz z dowodem opłaty - jedna opłata na jeden wniosek)
  • "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" lub
  • "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym" (do uzyskania również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).
 • Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
 • Za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Opłatę można uiścić:

 • w Punkcie Sprzedaży Znaków w budynku sądu przy ul. Pomorskiej 37, pokój 11 na parterze.
 • gotówką w kasie Sądu przy Al. Kościuszki 107/109
 • na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

* Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku kiedy osoba odbierająca nie jest osobą najbliższą np. rodzice, rodzeństwo, małżonek - upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miasta Łodzi, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.

Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz. U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym” oraz do okazania aktualnego wpisu do KRS przy składaniu wniosku.

Godziny przyjęć interesantów PI KRK:

 • poniedziałek 800 do 1800,
 • od wtorku do piątku 800 do 1500,

Wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego

 • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

 

Lp.Nazwa druku/formularzaword
1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie pobierz
2. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym pobierz
3. Upoważnienie do odbioru zapytania pobierz

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Jacek Jedlecki - Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
Dodanie informacji o zamknięciu KRK.