Biuro Obsługi Interesantów

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godzinach 800-1800
 • wtorek - piątek w godzinach 800-1500

Poczta elektroniczna


boi@lodz.sr.gov.pl - adres do Biura Obsługi Interesantów - na adres ten można przesyłać: zapytania, prośby o zamówienie akt do czytelni oraz odpisów orzeczeń. Odpowiedzi będą udzielane najpóźniej do 24 godzin od otrzymania korespondencji.

Pracownicy sądu mogą: Pracownicy sądu nie mogą:
 • Informować o właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych)
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SĘDZIA 2, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników)
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne
 • Udzielać porad prawnych
 • Doradzać, co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy
 • Dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania
 • Wskazywać i polecać konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych
 • Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku
 • Umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową
 • Wyjaśniać treści orzeczenia sądowego
 • Interpretować pism sądowych
 • Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) wraz ze stanowiącą jego część Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w budynku przy al. Kościuszki 107/109 zostało powołane z dniem 1 lutego 2012 r. na mocy Zarządzenia Nr 2/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Zarządzeniem Nr 22/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 6 listopada 2014 r. powołano filię BOI dla wydziałów znajdujących się w budynku Sądu przy ul. Kopcińskiego 56.

Funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta uregulowane jest w dokumentach:

 • Regulamin BOI -
 • Regulamin czytelni akt -

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów