Praktyki studenckie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuje, że uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl


Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu 42 6640750 oraz adresem mailowym praktyki.srls@lodz.sr.gov.pl


Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie