Podstawa prawna

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi został utworzony z dniem 1 lipca 2000r. na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych;
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna