Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt – najważniejsze sprawy na wokandzie

Uprzejmie zapraszamy Państwa do aktualizowanego przeglądu orzecznictwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, poświęconego ochronie zwierząt. W zamierzeniu ma on ukazywać się nieregularnie, nie rzadziej niż dwa razy do roku, z zastrzeżeniem możliwości początkowego uzupełniania informacji o wyroki, które zapadły w poprzednich latach.  

Ochrona zwierząt to jeden z istotnych, dyskutowanych w społeczeństwie tematów. Nie jest on jednak ani ważniejszy ani bardziej znaczący od zagadnień, takich jak sprawy dzieci, rodzin, osób w podeszłym wieku, konsumentów, lokatorów a z nieco innej perspektywy – ochrony środowiska. Jest zresztą wiele innych bardzo istotnych problemów, z którymi każdy z nas może się spotkać.

W przeciwieństwie jednak do pozostałych, tym co wyróżnia zagadnienie ochrony zwierząt jest stosunkowo niewielka liczba orzeczeń (wyroków czy postanowień) oraz konkretna podstawa prawna – ustawa o ochronie zwierząt z 21.08.1997 r. (niekiedy również Kodeks Cywilny). To zaś umożliwia zarówno analizę jak i dotarcie do tych orzeczeń, pomimo nieposiadania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi odrębnego działu analiz orzecznictwa. Wystarczy wskazać, że w 2018 r. do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi wpłynęło 54.368 spraw cywilnych oraz 20.609 spraw karnych. O ile nie wydaje się możliwe, z technicznego punktu widzenia, dokonanie analitycznego przeglądu orzeczeń w innych wymienionych typach zagadnień (z uwagi na rozmaite podstawy prawne i ilość spraw), to zadanie to jest prostsze w wypadku ustawy o ochronie zwierząt. W wypadku zaś takich zagadnień jak na przykład ochrona dzieci, na przeszkodzie szerszemu informowaniu społeczeństwa o sprawach stoi tak ważna kwestia jak prywatność i wyłączenie jawności rozpoznawanych spraw.

Przegląd ten z założenia będzie odmienny od publikowanych przez sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy orzeczeń w specjalnych publikatorach. Służyć ma bowiem informowaniu obywateli, w przystępny sposób, o tym jak rozstrzygane są sprawy. Tam, gdzie będzie to możliwe, zostaną umieszczone linki do informacji prasowych o danej sprawie. Z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych imiona i nazwiska osób będących stronami są zanonimizowane.

Artykuły

 • Nocna pomoc weterynaryjna dla zwierząt. Skutki śmierci zwierzęcia a zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

  (wyrok z 08.08.2017 r. w sprawie I C 631/16)

  1. Wniosek wynikający z analizy uzasadnienia wyroku:

  Prawo polskie nie przewiduje darmowej nocnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt - dostępnej dla każdego właściciela zwierzęcia. W razie zgłoszenia telefonicznego sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu zwierzęcia, lekarz weterynarii może zgodzić się na udzielenie odpłatnej pomocy w formie wyjazdu. Jeżeli lekarz weterynarii nie wyraża na to zgody, to powinien udzielić informacji o możliwości uzyskania takiej pomocy w innych zakładach leczniczych dla zwierząt, ewentualnie informacji o zakładach dyżurujących w nocy. To właściciel powinien zadbać o transport zwierzęcia do lecznicy i opłacić usługę, chyba, że lekarz weterynarii dobrowolnie zgodzi się udzielić pomocy za darmo.

  Nie istnieje dobro osobiste właściciela zwierzęcia, z którego wynikałoby prawo uzyskania darmowej pomocy weterynaryjnej.


  Czytajwięcejo:
 • Dokarmianie dziko żyjących kotów przez działkowców

  (wyrok z 15.07.2015 r. w sprawie XVIII C 4634/14)

  1. Wniosek wynikający z analizy uzasadnienia wyroku:

  Działkowiec ma prawo dokarmiać dziko żyjące koty. Jeżeli liczba zwierząt dokarmianych nie przekracza zdroworozsądkowo przyjętej miary (w tej sprawie było to kilka kotów) i nie utrudnia przez to życia innym działkowcom w sposób istotny, nie można czynić z tego powodu zarzutu działkowcowi ani tym bardziej pozbawiać go prawa do działki. Dla oceny znaczenie ma również dbałość o wygląd działki.


  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ochrona zwierząt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
Dodanie zakładki Ochrona zwierząt.