Kontrola zarządcza

2017
1. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2017 rok
2016
1. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2016 rok
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2016 rok

3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2016 rok
2015
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2015 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za rok 2015
3. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2015 rok.
2014
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2014 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2014 rok.
3. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2014 rok.
2013
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2013 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2013 rok.
3. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2013 rok.
2012
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2012 rok.
2. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2012 rok.
2011
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2011 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2011 rok.
3. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na 2011 rok.
2010
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2010 rok.