Konta bankowe

wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję itp.
NBP ODDZIAŁ W ŁODZI
57 1010 1371 0005 3422 3100 0000
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.

 

sumy na zlecenie
wpłaty:

  • zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
  • wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
24 1130 1163 0014 7116 3320 0003

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:

1. dla rachunków sum na zlecenie:

- Bank BZ WBK S.A. - wykaz placówek - pobierz.pdf

Rachunki sum depozytowych
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI

PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat gotówkowych na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:

1. dla rachunków sum depozytowych:

- Bank Pekao S.A - wykaz placówek - pobierz.pdf

dokonując wpłaty gotówkowej w placówce Pekao S.A. na rachunek sądu należy wpisać konto

78 1240 6957 0111 0000 0000 2048

Rachunki sum depozytowych w walutach EURO i USD.
(wyłącznie wpłaty: depozytów sądowych w postępowaniu karnym przygotowawczym)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
USD 20 1130 1017 0021 1001 3490 0005
EUR 04 1130 1017 0021 1001 3490 0002
CHF 31 1130 1017 0021 1001 3490 0001
GBP 74 1130 1017 0021 1001 3490 0003
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
(wpłaty: zasądzone nawiązki na podstawie wezwań Sądu.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
PLN 40 1130 1163 0014 7116 3320 0006
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
Publikacja