Informacje dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuje, że w Biurach Obsługi Interesantów uruchomiona została usługa Tłumacz MIGAM. Korzystanie z usługi jest możliwe w poniedziałek od 800 do 1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1500 w siedzibach Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

 • Biuro Obsługi Interesantów Al. Kościuszki 107/109 ,
 • Biuro Obsługi Interesantów ul. Kopcińskiego 56. 

W celu skorzystania z usługi Tłumacza MIGAM należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy wyznaczonym do tego celu stanowisku. Zapewniamy dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego posługującego się PJM (Polskim Językiem Migowym) i SJM (Systemem Językowo-Migowym), który tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy słyszącym pracownikiem a niesłyszącym klientem. 

Dla Interesantów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi usługa jest BEZPŁATNA.

Tłumacze języka migowego są zobowiązani do zachowania w poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi Tłumacz MIGAM. 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowotrudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243), Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi udostępnia osobom usługi pozwalające na komunikowanie się.

Osoby mogą korzystać z nw. rozwiązań umożliwiających kontakt z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

 • korzystanie z poczty elektronicznej: formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, adresy e-mail do sekretariatów wydziałów i innych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi znajdują się w lewym menu w zakładce struktura organizacyjna,
 • połączenia głosowe/przesyłanie faksów: numery kontaktowe do sekretariatów wydziałów i innych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi znajdują się w lewym menu w zakładce struktura organizacyjna,
 • strona internetowa spełniająca standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych http://lodz.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zapewnia dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego posługującego się PJM (Polskim Językiem Migowym) i SJM (Systemem Językowo-Migowym), który tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy słyszącym pracownikiem a niesłyszącym klientem. Usługa dostępna w Biurze Obsługi Interesantów przy al. Kościuszki 107/109 i ul. Kopcińskiego 56.

Siedziba główna – Łódź, Al. Kościuszki 107/109
 

Przed siedzibą główną Sądu, po przeciwnej stronie Al. Kościuszki znajdują się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do siedziby głównej Sądu dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

W celu skorzystania należy przycisnąć dzwonek umiejscowiony na rampie lub skontaktować się z pracownikiem OCHRONY pod numerem telefonu 426640717

Pracownik OCHRONY wprowadza osobę niepełnosprawną przez wejście. Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze obok pokoju 205.

Łódź, ul. Kopcińskiego 56
 

Na parkingu usytuowanym wewnątrz posesji znajdują się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków Sądu zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek A (Wydziały X, XI, XVIII, Sale Rozpraw I-XI) – podjazd dla wózków, drzwi otwierane automatycznie.
  Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Budynek B (BOI, Czytelnia akt, Wydziały XII, XIII, XVII, Sale Rozpraw XII-XVII) – podjazd dla wózków.
  W celu skorzystania należy przycisnąć dzwonek lub skontaktować się z pracownikiem OCHRONY pod numerem telefonu 426646404.
  Na I piętrze przed schodami prowadzącymi do wydziałów XII i XIII umiejscowiona jest winda dla osób niepełnosprawnych.
  Pracownik OCHRONY wprowadza osobę niepełnosprawną przez wejście.
  Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Budynek B (Sale Rozpraw XVIII-XIX) – podjazd dla wózków, drzwi otwierane przez pracownika OCHRONY.
  Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się:

 • Budynek A (Wydziały X, XI, XVIII, Sale Rozpraw I-XI) – PARTER przed Salą Rozpraw nr I
 • Budynek B – PARTER przy pokoju nr 13.

Windy znajdują się:

 • Budynek A (Wydziały X, XI, XVIII, Sale Rozpraw I-XI) – PARTER obok portierni.
 • Budynek B – PARTER przy pokoju nr 13. (Winda posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących).

Łódź, ul. Pomorska 21.
 

LEWA OFICYNA.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zakaz parkowania na ulicy Pomorskiej.

Brak możliwości dojazdu bezpośrednio do budynku. Najbliższy parking znajduje się na rogu ulic Pomorskiej i Wschodniej.

Wejście do Sądu dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z prawej strony schodów znajduje się winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

PRAWA OFICYNA.

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są obsługiwane w LEWEJ OFICYNIE.

Łódź, ul. Pomorska 37
 

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości dojazdu bezpośrednio do budynku. Najbliższy parking znajduje się na rogu ulic Pomorskiej i Kilińskiego.

Wejście od frontu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku od strony parkingu (dojazd przez posesję nr 39).

Winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na PARTERZE koło portierni.
Pracownik OCHRONY udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych