Porozumienie mediacyjne - inicjatywa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Mediatorów zmierzająca do wsparcia obywateli w realizacji prawa do sądu oraz upowszechnienia mediacji.

Porozumienie mediacyjne - inicjatywa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Mediatorów zmierzająca do wsparcia obywateli w realizacji prawa do sądu oraz upowszechnienia mediacji.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2019 r. doszło do podpisania Porozumienia Ramowego pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi SSR dr. Krzysztofem Kuroszem a Łódzkim Porozumieniem Mediatorów, określające zasady współpracy między sygnatariuszami porozumienia a Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w celu upowszechniania mediacji.

Jest to wspólny sukces inicjatywy naszego sądu oraz odzewu z jaką się spotkała w łódzkim środowisku mediatorów, w tym mediatorów wywodzących się z samorządów prawniczych: adwokackiego i radcowskiego. Dlatego tak cenna była obecność Pana Jarosława Zdzisława Szymańskiego – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Pana Grzegorza Wyszogrodzkiego – Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Pani Aleksandry Grocholskiej-Jankowskiej – Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Wymaga podkreślenia fakt, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jest jednym z pierwszych sądów w Polsce, który zainicjował tego typu sformalizowane kilkuwątkowe porozumienie, myśląc jednocześnie o wsparciu mieszkańców w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.

Porozumienie opiera się na trzech filarach: kreatywności mieszkańców łódzkiej aglomeracji, dążeniu Ministerstwa Sprawiedliwości do wspierania mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz staraniach Unii Europejskiej w kierunku zachęcania poszczególnych państw członkowskich w kierunku umożliwienia sędziom realnej możliwości proponowania stronom sporu udziału w mediacji.

Wszystkie te trzy przyczyny, filary porozumienia mają tak naprawdę służyć jednemu – wspieraniu obywateli w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości i realizacji prawa do sądu. Jak określiła to na uroczystości podpisania porozumienia Pani Marzena Korzeniewska – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, porozumienie jest wynikiem naturalnej skłonności ludzi do kooperacji w imię dobra wspólnego.

Porozumienie przewiduje między innymi udostępnienie na potrzeby stron postępowań specjalnego pokoju mediacyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w którym przez pięć dni w tygodniu dyżurować będą mediatorzy. Celem dyżurów będzie nie tylko odbywanie sformalizowanych posiedzeń informacyjnych z mediatorami ale również udzielanie informacji na temat mediacji. Dzięki staraniom Dyrektora Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Pana Bogdana Siarki, w budynku przy ul. Kopcińskiego 56 wygospodarowano pokój mediacyjny (tzw. zielony pokój), który z założenia służyć ma mieszkańcom Łodzi i okolicznych miejscowości.

O dalszych szczegółach porozumienia poinformujemy niebawem.

W uroczystości podpisania porozumienia brali udział:

 • Sędzia SR dr Krzysztof Kurosz - Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
 • Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi reprezentujący Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
 • Radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz radca prawny Aleksandra Grocholska-Jankowska– Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi reprezentujący Ośrodek Mediacji Radców Prawnych w Łodzi.
 • Michał Haze – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Łodzi oraz radca prawny Andrzej Misiak – reprezentujący Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
 • Marzena Korzeniewska reprezentująca Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
 • Witold Wencel – reprezentujący Stowarzyszenie Mediatorów  „Porozumienie”.

Wydarzenie zaszczycili swą obecnością liczni goście, w tym:

 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sędzia SA Tomasz Szabelski
 • Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi Sędzia SO Marek Kruszewski
 • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Sędzia SR dr Marek Pietruszka
 • Adwokat Dariusz Wojnar – członek Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Sędziowie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Mediatorzy, którzy uczestniczyli w szeregu rozmów z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, przyczyniając się do wypracowania ostatecznego kształtu porozumienia, to jest radca prawny Aleksandra Krysztofiak, adwokat Katarzyna Fulko oraz inni wspierających ich adwokaci i radcowie prawni będący jednocześnie mediatorami.

Uroczystość nie mogła obejść się bez licznego grona mediatorów, w tym również mediatorów, którzy nie są prawnikami. Bardzo za to dziękujemy. Jednym z  celów porozumienia jest bowiem upowszechnianie wiedzy, że cenny wkład w mediację wnoszą zarówno mediatorzy prawnicy jak i nieprawnicy - mediatorzy specjalizujący się w stosunkach gospodarczych, czy rodzinnych. Ich zewnętrze spojrzenie okazuje się czasem niezbędne.

Ogromne podziękowania składamy również na ręce Sędziego SO dr Pawła Sydora – koordynatora do spraw mediacji karnej i rówieśniczej, który prowadził całą uroczystość.

Gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy -  za wsparcie oraz wiarę w długofalowe przedsięwzięcie, służące potrzebom wszystkich obywateli.

Galeria

Rejestr zmian dla: Porozumienie mediacyjne - inicjatywa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Mediatorów zmierzająca do wsparcia obywateli w realizacji prawa do sądu oraz upowszechnienia mediacji.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Krzysztof Kurosz
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
Dodanie informacji.