Sąd w Bajkogrodzie – program edukacyjny dla dzieci

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, po raz kolejny odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, tym razem z klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi im. Prof. Jana Mola.

Zajęcia odbyły się w oparciu o pomysły i scenariusze autorstwa Pani dr Izabeli Florczak, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.Zajęcia te stanowią kontynuację współpracy między Panią dr Izabelą Florczak a Prezesem Sądu Rejonowego Krzysztofem Kuroszem rozpoczętej w 2016 r., której przedmiotem jest wypracowywanie jak najciekawszych metod pracy z dziećmi.

Istotą zajęć jest aktywne uczestnictwo dzieci, wcielających się w role sędziów, ławników, adwokatów, radców prawnych, stron postępowania oraz świadków. Dzieci nie obserwują rozpraw, lecz stają się prawnikami i uczestnikami postępowań. Zajęcia oparte są na założeniu nauki przez działanie a nie obserwację.

W trakcie zajęć dzieci podejmowały decyzje w sprawie Królewny Śnieżki pozywającej Krasnoludki o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz Kopciuszka żądającego zadośćuczynienia pieniężnego od Macochy za mobbing i złe traktowanie. Emocje podczas odgrywania scenek symulacyjnych były zdecydowanie pozytywne, choć stres występowania w sądzie był spory. Oprócz argumentów prawnych, dzieci intuicyjnie wykorzystywały emocje a nawet płacz (na szczęście udawany) zmierzający do przekonania sędziów do własnej racji.

Prowadzący zajęcia starali się przybliżyć nie tylko rolę wymiaru sprawiedliwości, jednej z trzech równorzędnych władz, ale zwracali również uwagę na zasady zachowywania się w sądzie oraz na to co wypada a czego nie wypada robić na Sali rozpraw.

Zajęcia były poprzedzone zwiedzaniem sądu, w tym słynnej Sali nr 426, uwiecznionej w filmie Władysława Pasikowskiego „Psy”.

W zajęciach wzięły również osoby zaproszone – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab i jego zastępcy sędziowie Michał Lasota oraz Przemysław Radzik.

Środowisko łódzkich adwokatów reprezentował adwokat Michał Wojtysiak, zajmujący się edukacją prawną w samorządzie łódzkiej adwokatury.

Goście oraz osoby prowadzące wcielili się w rolę trenerów wspierających swoje drużyny. Zachowano pełen profesjonalizm postępowania, łącznie z możliwością zaskarżenia wyroków i wydania orzeczeń przez sąd II instancji.

Krasnoludki wygrały sprawę z Królewną Śnieżką (sąd I instancji oddalił powództwo). Apelacja została jednak rozstrzygnięta na korzyść powódki. Sąd II instancji uchylił wyrok i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości.

W sprawie Kopciuszka sąd I instancji podzielił rację powódki (Macocha przegrała). Podobnie, jak w wypadku sprawy Królewny Śnieżki, Sąd II instancji uchylił wyrok i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości.

Po zakończonych zajęciach, już tylko w prawniczym gronie, odbyła się rozmowa na temat standardów zajęć oraz pozytywnych aspektów edukacji prawnej.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, trenerom i uczestnikom, szczególnie Pani dr Izabeli Florczak za jej grzecznościowy z racji obowiązków uczelnianych udział.

Największe gratulacje należą się jednak dzieciom za ich entuzjazm i zaangażowanie.

Zdjęcia udostępniamy za zgodą rodziców dzieci.

Galeria

Rejestr zmian dla: Sąd w Bajkogrodzie – program edukacyjny dla dzieci

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Krzysztof Kurosz - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
Publikacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d