Telefony

Biuro Obsługi Interesantów

dla budynku przy:
Al. Kościuszki 107/109
i Kopcińskiego 56

426640996

426640997

426640998

Biuro Obsługi Interesantów
Zamawianie akt do czytelni i odpisów.

dla budynku przy:
ul. Kopcińskiego 56

426776492

Biuro Obsługi Interesantów

dla budynku przy:
ul. Pomorskiej 37

426646233

Biuro Obsługi Interesantów
Zamawianie akt do czytelni

dla budynku przy:
ul. Pomorskiej 37

426646238

Biuro Obsługi Interesantów
Monitor Sądowy

dla budynku przy:
ul. Pomorskiej 37

426646234

Budynek przy Al. Kościuszki 107/109

CENTRALA 426640900
I Wydział Cywilny 426640810
II Wydział Cywilny 426640822
II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna 426640942
III Wydział Cywilny 426640832
IV Wydział Karny 426640844
IV Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640848
V Wydział Karny 426640850
V Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640858
VI Wydział Karny 426640862
VI Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426640866
VII Wydział Rodzinny i Nieletnich 426640892
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich 426640880

Budynek przy ul. Kopcińskiego 56

IV Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń 426776488
X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 426776413
XII Wydział Gospodarczy 426776452
XIII Wydział Gospodarczy 426776465
XIII Wydział Gospodarczy Sekcja Nakazowa 426776482
XVIII Wydział Cywilny 426776442
XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa 426776432

Budynek przy ul. Pomorskiej 21

XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Centralna Informacja: 426392102
  Kierownik Sekretariatu: 426392103
  Fax: 426392103
  Archiwum: 426392117
  Biuro Podawcze: 426392128

Budynek przy ul. Pomorskiej 37

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 426646212-215
XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów 426646220
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

42 66 46 232,
42 66 46 250,
42 66 46 251,
42 66 46 253,
42 66 46 254,
42 66 46 255.

Rejestr zmian dla: Telefony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jakub Kunecki
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Agnieszka Seroczyńska
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
Dodanie numerów telefonów XX Wydziału KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Jacek Jedlecki
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Aktualizacja numerów telefonów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Jacek Jedlecki
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
Aktualizacja numerów telefonów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. obsługi telefonicznej.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Dodanie informacji.