Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych oraz wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego:

1.   Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych (aktualizacja 2018)
2.   Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2018 roku
3.   Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeutycznych 2018
4.   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
5.   Rejest placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Magdalena Połomska - inspektor Oddział Administracyjny
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
Aktualizacja plików.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Magdalena Połomska - inspektor Oddział Administracyjny
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
Aktualizacja