Dostęp do informacji publicznej

Zasady publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 

Zasady udostępniania informacji publicznej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  • Zarządzenie nr 7/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 18.03.2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

 Treść zarządzenia nr 7/2010 - pobierz pdf

 Wniosek o udostępnianie informacji publicznej - pobierz pdf

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej