Skargi i wnioski

Właściwym w sprawach skarg wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jest Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Skargi wnioski można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu przy Al. Kościuszki 107/109;
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
  Oddział Administracyjny,
  90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109.
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracyjny@lodz.sr.gov.pl ;
 • w formie ustnej do protokołu
 • Do Prezesa Sądu - sprawy komornicze (konieczność podania sygnatury oraz danych Komornika prowadzącego sprawę) oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sądu - w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi, Oddział Administracyjny pok. 213, Al. Kościuszki 107/109.
 • Do Wiceprezesa Sądu (sprawy: karne, wykroczeniowe, pracy i ubezpieczeń społecznych)
  w sekretariacie Wicerezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi, Oddział Administracyjny pok. 209, Al. Kościuszki 107/109.
 • Do Wiceprezesa Sądu (sprawy: cywilne, rodzinne i nieletnich) w sekretariacie Wicerezesów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi, Oddział Administracyjny pok. 209, Al. Kościuszki 107/109.

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku (Dz.U. Dz dnia 16 maja 2012 roku poz. 524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski