Punkt przyjmowania ogłoszeń i przeglądania Monitorów Sądowych i Gospodarczych

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ I PRZEGLĄDANIA MONITORÓW SĄDOWYCH I GOSPODARCZYCH

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź, p. 210 znajduje się punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz funkcjonuje ogólnodostępny, bezpłatny punkt przeglądania Monitorów Sądowych i Gospodarczych.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: godz. 8:00 – 18:00

Wtorek–piątek: godz. 8:00 – 15:00

Tel./fax.: (042) 66-46-234 (punkt Monitora Sądowego i Gospodarczego) (042) 66-46-230 (Kierownik Sekretariatu)

Formularze dotyczące Monitora Sadowego i Gospodarczego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

OPŁATY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Opłatę można uiścić na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

 

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

 

SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych.

 

Opłatę tą ustala się na podstawie ilości znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe, i odstępy pomiędzy wyrazami. Opłata za jeden znak wykosi 0,70 zł. Kwota za ogłoszenie nie może być mniejsza niż 60 zł


(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego Dz. U. z 2014 r. poz. 649)

1.Wysokość opłaty za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 złotych. Opłaty pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

2.Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w punkcie 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) jest stała i wynosi 500 złotych.

3.Opłata za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków licząc po 0,70 zł. za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. Opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w punkcie 2 i 3 pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Punkt przyjmowania ogłoszeń i przeglądania Monitorów Sądowych i Gospodarczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Arkadiusz Mostowy
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
Zmiana dot. opłat.