Udostępnianie akt do celów badawczych

 

W celu uzyskania zgody na wgląd do akt spraw Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu, w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do akt spraw sądowych oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Do wniosku należy dołączyć formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną, oświadczenie wraz ze zobowiązaniem o zachowaniu w tajemnicy danych oraz zaświadczenie/potwierdzenie wystawione przez uczelnię o fakcie bycia studentem/pracownikiem naukowym.

Wniosek składa się listownie lub za pośrednictwem Biura Podawczego Sądu Rejonowego w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

  1. Wniosek - pobierz
  2. Zgoda na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną - pobierz
  3. Oświadczenie - pobierz

 

Rejestr zmian dla: Udostępnianie akt do celów badawczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d