Dyrektor Sądu

Dyrektor - Bogdan Siarka

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109, I piętro, pokój 143
 

tel: 42 66 40 747

fax: 42 66 40 749

W przypadku nieobecności Dyrektora Sądu upoważniony do wykonywania jego obowiązków jest:

Arkadiusz Mostowy - Kierownik Oddziału Gospodarczego

Zakres obowiązków:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 w/w ustawy.
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Arkadiusz Mostowy - Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d