Aktualności

 • I.XXVIII.2300/10/18 - aktualizacja licencji dla urządzeń UTM Fortigate.

  • Nazwa:
   I.XXVIII.2300/10/18 - aktualizacja licencji urządzeń UTM Fortigate
  • Oznaczenie postępowania:
   I.XXVIII.2300/10/18
  • Prowadzący:
   Oddział Informatyczny
  Czytajwięcejo: I.XXVIII.2300/10/18 - aktualizacja licencji dla urządzeń UTM Fortigate.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

  Czytajwięcejo: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku w całym kraju obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest przypomnienie o potrzebie stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

  W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – od poniedziałku 19 lutego do piątku 23 lutego w godzinach 10.00 – 13.00 – bezpłatnych porad prawych osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielali asystenci sędziów. Zainteresowanych uzyskaniem porady zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta Sądu.

  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10431,akcja-pomocy-prawnej-dla-osob-pokrzywdzonych.html

  plakat - pobierz.pdf

  informacja - pobierz.pdf

 • Informacja

  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi informuje, iż:

  1. w dniu 12 lutego 2018 r. zwróciłem się o udostępnienie w poszczególnych wydziałach sądu informacji na temat sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. );
  2. rozpoczęto w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prace studyjne nad opracowaniem systemu umożliwiającego ustalenie istotnych rozbieżności w orzecznictwie w poszczególnych typach spraw – przy uwzględnieniu zasady nienaruszalności niezawisłości sędziowskiej.                                                           

  Uzasadnienie

  Zgodnie z  art. 22 § 1 ust. 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych prezes sądu „dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”. Jednolitość orzecznictwa nie jest jednak wartością nadrzędną wobec zasady sprawiedliwości oraz niezawisłości sędziowskiej. Podejmując decyzję w opisanym powyżej zakresie kierowałem się również wskazówkami zawartymi w analizach Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracającymi uwagę na potrzebę informowania społeczeństwa o najistotniejszych typach spraw i przyjętych rozstrzygnięciach. Wzięty został również pod uwagę dotychczasowy zwyczaj nakazujący udostępnianie sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym w wersji elektronicznej aktów prawnych, które w sposób istotny wpływają na treść orzecznictwa.  

 • Komunikat

  Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:

  1. dla rachunków sum depozytowych:

  - Bank Pekao S.A - wykaz placówek - pobierz.pdf

  2. dla rachunków sum na zlecenie:

  - Bank BZ WBK S.A. - wykaz placówek - pobierz.pdf

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Centrala: 42 66 40 900

ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź 

ul. Pomorska 21
90-202 Łódź
Adres do korespondencji:
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź  

ul. Pomorska 37
90-203 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź  

Na skróty