Aktualności

 • D.XXIII.220/11/2018 - Najem obiektu o pow. ok 2500 m2 z przeznaczeniem na siedzibę XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych

  • Nazwa:
   Najem obiektu o pow. ok 2500 m2 z przeznaczeniem na siedzibę XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych
  • Oznaczenie postępowania:
   D.XXIII.220/11/2018
  • Prowadzący:
   Dyrektor
  Czytajwięcejo: D.XXIII.220/11/2018 - Najem obiektu o pow. ok 2500 m2 z przeznaczeniem na siedzibę XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • Czasowe zawieszenie obsługi interesantów przez sekretariat Oddziału Administracyjnego w dniu 07.06.2018 roku

  Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku ze organizowanym w dniu 7 czerwca 2018 roku szkoleniem pracowników tutejszego Sądu, dotyczącym wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych – czasowo zawieszona zostanie obsługa interesantów przez sekretariat Oddziału Administracyjnego na czas trwania szkolenia od godziny 08:30 do godziny 12:00.

 • Zasady przydziału spraw i wielkości referatu Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  W związku z zainteresowaniem tematyką obciążenia czynnościami orzeczniczymi Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuję, że jedną z pierwszych decyzji prezesa sądu było wnioskowanie o zdecydowanie większe obciążenie czynnościami orzeczniczymi osoby pełniącej funkcję Prezesa Sądu, niż w analogicznych okresach roku wcześniejszego (oraz w zdecydowanie większym zakresie niż w dotychczasowej historii Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi). Informacja na ten temat była ogłoszona publicznie sędziom podczas zebrania sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w dniu 25 stycznia 2018 r. W realizacji owego swoistego zobowiązania wobec sędziów liniowych, podyktowanego względami solidarności zawodowej oraz myślą, zgodnie z którą prezes sądu jest po prostu sędzią, pełniącym dodatkową funkcję, wnioskowałem o ustalenie 40 % przydziału spraw – w miejsce dotychczas stosowanego wobec Prezesa Sądu przydziału spraw w rozmiarze 25 %. Jednocześnie w miejsce dotychczas stosowanej reguły, zgodnie z którą referat Prezesa Sądu nigdy nie przekraczał 25 % wielkości referatu innych sędziów liniowych, m.in. pismem z dnia 8 marca 2018 r. wystąpiłem o dopasowanie wielkości referatu do poziomu 51 procent (a więc ponad dwukrotnie większego niż dotychczasowe).

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. oraz treść pisma Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 8 marca 2018 r - pobierz.pdf

  Zawierają one wyjaśnienie podstaw prawnych zasad przydziału spraw.

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 lutego 2018 r. - pobierz .pdf

 • VIII Forum Prawa Spółek - Reforma kodeksu spółek handlowych -systemowa zmiana czy autorskie projekty?

  Program konferencji - pobierz

 • Zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich – ochrona konsumentów

  Uprzejmie informuję sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, że na stronie internetowej: konferencjaochronakonsumenta2018.pl zamieszczone zostały nagrania wystąpień z konferencji poświęconej prawnym aspektom ochrony konsumentów, w tym do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara (Ochrona praw konsumenta-kredytobiorcy w świetle Konstytucji RP).  

  Zachęcam do zapoznania się z materiałami (w tym również z umieszczonymi na stronie prezentacjami zawierającymi analizy ekonomiczne oraz zestawienie orzecznictwa TSUE). Chciałem jednocześnie poinformować, że z uwagi na potrzebę promowania jednej z zasad prawa europejskiego - ochrony słabszej strukturalnie strony stosunku prawnego – konsumenta, zaprosiłem Pana Rzecznika Praw Obywatelskich do przyjazdu do Łodzi i wygłoszenia prelekcji na ten temat. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich wstępnie wyraził zgodę. Liczę na to, że uda się ustalić dogodny dla wszystkich termin spotkania oraz Państwa liczną obecność.  

  Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Krzysztof Kurosz

 • Podziękowanie dla Sędziego Sądu Rejonowego Pani Jolanty Ratajczyk

   

 • Informacja

  Zarządzenie Nr 42/2018 r Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w dniach:

  30 kwietnia 2018 roku 2 maja 2018 roku 4 maja 2018 roku

  na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316.)

  Zarządzam:

  §1

  W dniu 30 kwietnia 2018 roku urzędowanie wszystkich jednostek Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w godzinach od 8.00 do 16.00

  W dniach 2 i 4 maja 2018 roku wszystkie jednostki Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi urzędują bez zmian.

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że z powodów reorganizacyjnych w okresie od 30 kwietnia 2018 roku do 04 maja 2018 roku czasowo zawieszona zostanie obsługa interesantów przez sekretariat Wydziału XVIII Cywilnego, w szczególności w zakresie obejmującym:

  1. udzielanie odpowiedzi na zapytania o stanie sprawy, w tym składane telefonicznie, faksem bądź pocztą elektroniczną;
  2. przyjmowanie zamówień na akta, przygotowywanie oraz wydawanie akt do czytelni, a także inne czynności w ramach współpracy z Biurem Obsługi Interesanta;
  3. przyjmowanie zamówień na akta, przygotowywanie i udostępnianie do wglądu akt spraw zniesionych Wydziałów Grodzkich bezpośrednio w wyznaczonym pomieszczeniu sekretariatu XVIII Wydziału Cywilnego;
  4. przygotowywanie oraz wydawanie odpisów i wypisów z akt, o których mowa w pkt 3.
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane