Edukacja Prawna

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w zajęciach z zakresu prawa i wymiaru sprawiedliwości.

W ramach programu umożliwiamy Państwu:

 • przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej, podczas której uczniowie wcielają się w role sędziów, stron postępowania (obrońcy, prokuratora) i świadków. Występują w togach, na nowoczesnej sali sądowej i na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza przeprowadzają rozprawę, która kończy się wspólną analizą sprawy i wydaniem wyroku (przeprowadzenie symulacji proponujemy przede wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych); 
   
 • przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej z wybranego przez Państwa zakresu (prawa cywilnego, karnego itp.) z udziałem orzekających w takich sprawach sędziów i pracowników sądu (asystentów sędziego, protokolantów itp.). Rozprawa odbywa się na nowoczesnej sali sądowej i w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego procesu. (przeprowadzenie symulacji proponujemy przede wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych); 

  Pomocy w realizacji rozpraw symulowanych udzielają funkcjonariusze Policji Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
   
 • możliwość spotkania się (także u Państwa w szkole) z sędziami orzekającymi w różnych pionach (np. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego czy karnego) a także zadania im pytań związanych z ich codzienną pracą, etyką zawodową, prawem oraz dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości; 
   
 • możliwość obejrzenia tzw. niebieskiego pokoju, czyli pomieszczenia służącego do przeprowadzenia przesłuchania małoletniego świadka oraz sal sądowych, pomieszczeń przeznaczonych dla osób aresztowanych itp.

WSPÓLPRACA Z FUNDACJĄ COURT WATCH POLSKA

Od stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy rozpoczyna współpracę z Fundacją Court Watch Polska, w ramach prowadzonego przez Fundację projektu Programu Edukacji Prawnej „Szkolny Paragraf”.

Celem tego projektu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem, który zwiększy ich świadomość prawną oraz ukształtuje postawy, które charakteryzować powinny dojrzałych obywateli zainteresowanych życiem publicznym. Kluczowe jest sformułowanie „realne dotarcie”, ponieważ dotychczasowe doświadczenia Fundacji pokazują, że młodzież licealna (czyli podstawowa grupa docelowa projektu) coraz mniej interesuje się klasycznymi szkoleniami, prelekcjami czy pogadankami. Są to formy kształcenia, które nie wymagają zaangażowania ze strony uczniów, nie wzbudzają wystarczającego zainteresowania, a przez to nie są efektywne. Działania w ramach programu zostały zaplanowane tak, aby młodzież – poprzez włączenie się w przekaz – faktycznie zainteresowała się jego sednem i uwzględniła go w swoich dalszych poczynaniach i decyzjach życiowych.

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Fundacja Court Watch Polska przeprowadzane są symulacje rozpraw sądowych w największej sali naszego Sądu. Ich zasady są następujące: jedynie rola sędziego jest pełniona zawsze przez wolontariusza Fundacji, natomiast w role pozostałych uczestników procesu (oskarżonego, ławników, prokuratora i świadków) wcielają się uczniowie, którzy działają w oparciu o przygotowany przez Fundację scenariusz.

Tak zorganizowana symulacja, umożliwia uczniom zapoznanie się z praktycznymi kwestiami dotyczącymi uczestnictwa w rozprawie (np. obowiązku zeznawania prawdy przez świadka) bez faktycznego ponoszenia konsekwencji ich nieznajomości.

W symulacji biorą również udział sędziowie naszego Sądu, którzy zapewniają jej uczestnikom wsparcie merytoryczne.
Wszelkie szczegóły dotyczące projektu Programu Edukacji Prawnej „Szkolny Paragraf” Fundacji można znaleźć na stronie www.courtwatch.pl

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:


Do pobrania:  Wniosek dla szkoły pobierz .docx

Artykuły

 • Sąd w Bajkogrodzie – program edukacyjny dla dzieci

  W dniu 18 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, po raz kolejny odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, tym razem z klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi im. Prof. Jana Mola. Zajęcia odbyły się w oparciu o pomysły i scenariusze autorstwa Pani dr Izabeli Florczak, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

  Czytajwięcejo:
 • Warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie"

  Tydzień temu odbyły się kolejne warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie", organizowane dla uczniów szkół podstawowych.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi oraz Szkoły Salezjańskiej im. Księdza Bosko w Łodzi

  W symulacji rozprawy karnej przeprowadzonej w sądzie w dniu 6 listopada 2017 roku wzięli udział uczniowie klas ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi oraz Szkoły Salezjańskiej im. Księdza Bosko w Łodzi.

  Młodzież przysłuchiwała się rozprawie, (jeden z uczniów został nawet przesłuchany w charakterze świadka!) i zaproponowała treść wyroku. Następnie nasi goście porozmawiali z sędzią orzekającym w sprawach karnych, mogli zasiąść za stołem sędziowskim i sfotografować się w togach i z łańcuchem sędziowskim. Rozprawie symulowanej przewodniczył debiutujący w roli sędziego Pan Mikołaj Szczerkowski. Jego protokolantem był, na co dzień nadzorujący jego pracę, Pan Michał Matusiak. Oskarżoną, którą z wdziękiem zagrała Pani Daria Przybylska, broniła dzielnie (po raz kolejny zaskakująca swym aktorskim temperamentem) Pani Żaneta Pytel – Malinowska. Czoła stawiał jej jak zwykle opanowany i stonowany w swym aktorskim wyrazie Pan Arkadiusz Kościelski. Niewątpliwe grająca rolę świadka Pani Joanna Kubacka musiała wykazać się spokojem, aby nie dać się wyprowadzić z równowagi przez pytające ją o szczegóły zdarzenia strony. Dużą odwagą i błyskotliwością wykazał się także jeden z uczniów Szkoły Salezjańskiej, który – ku zaskoczeniu wszystkich przyglądających się rozprawie, również został przesłuchany w sprawie.

 • Spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi

  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi w dniu 24 października 2017 roku odwiedzili ponownie nasz Sąd.

  W trakcie rozmowy z sędzią orzekającym w sprawach o przestępstwa dowiedzieli się, jak wygląda codzienna praca sędziego i zatrudnionych w sądzie osób. Po wykonaniu zdjęć za stołem sędziowskim i w prawdziwych togach uczniowie obejrzeli cele, w których na rozprawę oczekują pozbawieni wolności.

 • Spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Domaniewie

  W dniu 22 września 2017 roku Sąd odwiedziła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Domaniewie.

  Wizyta rozpoczęła się w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, gdzie dzieci zobaczyły, jak wygląda weneckie lustro i dowiedziały się jak przebiegają oraz jak rejestruje się przesłuchania najmłodszych. Następnie udały się do największej sali sądu, gdzie wysłuchały, jak wygląda praca sędziego i m.in. kto to jest świadek koronny. Zadawały pytania sędziemu i mogły przymierzyć togi sędziowskie.

 • Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej numer 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu

  W dniu 5 października 2017 roku nasz Sąd odwiedzili uczniowie dwóch szkół – Szkoły Podstawowej numer 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu.

  Młodzież pierwszej ze szkół miała możliwość obejrzenia symulowanej rozprawy sądowej w sprawie karnej. Podczas spotkania i rozmowy z sędzią poruszono problem internetowej mowy nienawiści. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu nie tylko mogły zadawać pytania prowadzącemu spotkanie sędziemu i wysłuchały, jak codziennie funkcjonuje sąd rejonowy, ale również obejrzały cele przeznaczone dla osób konwojowanych i mogły zasiąść na miejscach przeznaczonych dla stron procesu i sądu. Na specjalne życzenie uczniów dzieci przeprowadziły inscenizowaną rozprawę sądową, podczas której mogły przez chwilę stać się sędziami, prokuratorem, policjantem czy obrońcą. Opis wizyty można przeczytać również tutaj: http://www.sp10.miasto.zgierz.pl/

 • Spotkanie z uczniami XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

  Uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi w dniu 4 października 2017 roku odwiedzili salę rozpraw Sądu Rejonowego, gdzie wzięli udział w spotkaniu z sędzią orzekającym w sprawach karnych.

  W trakcie długiego spotkania zadawali wiele pytań, interesowały ich różne dziedzina prawa jak i zagadnienia związane z codzienną pracą sędziego. Relację z wycieczki przedstawili na stronie internetowej szkoły: http://www.loxxlodz.wikom.pl/strona1.htm.

 • Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr. nr 199 w Łodzi im. Juliana Tuwima w Łodzi

  W dniu 9 października 2017 r. w budynku tutejszego Sądu odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi im. Juliana Tuwima.

  Uczniowie wraz z wychowawcą i opiekunem wzięli udział w półgodzinnej rozprawie na największej sali tutejszego Sądu – sali „A”. Prowadzący spotkanie Pan Sędzia Jan Kłosowski przedstawił ogólne zasady pracy sędziego jak i reguły rządzące przebiegiem rozprawy. Dzieci mogły zadawać pytania sędziemu, a następnie udostępniono im togi sędziowskie i prokuratorskie. Mogły także wcielić się w role poszczególnych uczestników postępowania zajmując miejsca za stołem sędziowskim i obu stron procesu. Wycieczkę oprowadzono również po terenie pomieszczeń aresztowych, zaś dzięki uprzejmości funkcjonariuszy Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dzieci miały możliwość obejrzenia wnętrza autokaru, którym konwojowani są osadzeni. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań dla dzieci.

 • Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr. 44 im. Jana Witolda Molla w Łodzi

  20170913_100919.jpg

  W dniu 13 września 2017 roku tutejszy Sąd odwiedzili uczniowie klasy Szkoły Podstawowej nr. 44 im. Jana Witolda Molla w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z uczniami Prywatnej Rodzinnej Szkoły Podstawowej Family Elementary School

  W dniu 11 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi odwiedzili również uczniowie Prywatnej Rodzinnej Szkoły Podstawowej Family Elementary School.

  Wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej, w której rozpoznano sprawę oskarżonej o przestępstwo kradzieży. Dowiedzieli się wcześniej, jak wygląda tradycyjny proces karny, jakie rządzą nim reguły i kto w nim bierze udział. Po wysłuchaniu świadka Sąd wydał wyrok, który okazał się być zgodny z oczekiwaniami uczniów. Mieli bowiem możliwość – przed wydaniem orzeczenia, zadecydować o losie oskarżonej. Ze strony sądu udział w symulacji wzięli: Pani Jadwiga Fogiel (oskarżona), Pani Agnieszka Czernigiewicz (Prokurator), Pani Angelika Woźniak (Obrońca) oraz Pan Arkadiusz Kuśnierski (świadek) oraz funkcjonariusze Sekcji II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Rejestr zmian dla: Edukacja Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Marcin Masłowski - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2018-01-18
Publikacja w dniu:
2018-01-18
Opis zmiany:
Zmiana osób kontaktowych.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Marcin Masłowski - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
Dodanie informacji o współpracy z COURT WATCH POLSKA
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Marcin Masłowski - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
Zmiana opisu programu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
SSR Marcin Masłowski - Redaktor naczelny BIP
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
Aktualizacja adresu e-mail