D.XXIII.350/13/2016

 • Nazwa:
  Organizacja i prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
 • Oznaczenie postępowania:
  D.XXIII.350/13/2016
 • Status:
  zakończone - rozstrzygnięte
 • Tryb:
  art.4 ust 8 ustawy PZP
 • Czy podlega ustawie:
  NIE
 • Wartość:
  poniżej 30 000 euro
 • Termin składania ofert:
  04.01.2017 10:00
 • Termin otwarcia ofert:
  04.01.2017 10:30
 • Dokumentacja:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz .pdf
  2. Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy - pobierz .pdf
  3. Załącznik nr 2a - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu - pobierz .pdf
  4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy - pobierz.pdf
 • Pytania i odpowiedzi:
  b/d
 • Informacja z otwarcia ofert:
  1. Informacja z otwarcia ofert - pobierz .pdf
 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  1. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - pobierz .pdf

Rejestr zmian dla: D.XXIII.350/13/2016