D.XXIII.350/10/2016

 • Nazwa:
  Detaliczna sprzedaż znaków opłaty sądowej
 • Oznaczenie postępowania:
  D.XXIII.350/10/2016
 • Status:
  zakończone - rozstrzygnięte
 • Tryb:
  art.4 ust 8 ustawy PZP
 • Czy podlega ustawie:
  NIE
 • Wartość:
  poniżej 30 000 euro
 • Termin składania ofert:
  02.12.2016 10:00
 • Termin otwarcia ofert:
  02.12.2016 10:30
 • Dokumentacja:
  1. Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz .pdf
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz .pdf
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz .pdf
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - pobierz .pdf
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie - pobierz .pdf
  6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy - pobierz.pdf
 • Pytania i odpowiedzi:
  b/d
 • Informacja z otwarcia ofert:
  b/d
 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  1. Informacja z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - pobierz.pdf

Rejestr zmian dla: D.XXIII.350/10/2016