D.XXIII.350/09/2016

 • Nazwa:
  Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Oznaczenie postępowania:
  D.XXIII.350/09/2016
 • Status:
  zakończone - unieważnione
 • Tryb:
  art.4 ust 8 ustawy PZP
 • Czy podlega ustawie:
  NIE
 • Wartość:
  poniżej 30 000 euro
 • Termin składania ofert:
  25.11.2016 10:00
 • Termin otwarcia ofert:
  25.11.2016 10:30
 • Dokumentacja:
  1. SIWZ - pobierz .pdf
  2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 - pobierz .pdf
  3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2  - pobierz .pdf
  4. Oświadczenie - Załącznik nr 3  - pobierz .pdf
  5. Wzór umowy - Załącznik nr 4  - pobierz .pdf
  6. Załącznik nr 5  - pobierz.xlsx
 • Pytania i odpowiedzi:
  b/d
 • Informacja z otwarcia ofert:
  1. Informacja z otwarcia przetargu - pobierz .pdf
 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz.pdf
  1. Informacja z rozstrzygnięcia postępowania z dnia 29 listopada 2016 roku - pobierz.pdf
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania- pobierz.pdf

Rejestr zmian dla: D.XXIII.350/09/2016