D.XXIII.350/01/2019 - Zakup tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek

Nazwa postępowania: "Zakup tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek"

Numer postępowania: D.XXIII.350/01/2019

Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnym pod adresem internetowym: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=2182772

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dostęp do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika dla Wykonawcy  dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

 

Rejestr zmian dla: D.XXIII.350/01/2019 - Zakup tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Bogdan Siarka
Opublikował:
Paweł Ogrodniczek
Dokument z dnia:
2019-05-20
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia