Czy odpis wyroku/postanowienia dostaje się z urzędu?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroków ani postanowień kończących postępowanie. Odpisy orzeczeń sąd wydaje na wniosek stron. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta lub można wysłać za pośrednictwem poczty na adres wydziału, w którym toczyło się postepowanie.

Opłata za odpis orzeczenia w sprawach cywilnych pobierana jest w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata za odpis orzeczenia w sprawach karnych wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym.

Rejestr zmian dla: Czy odpis wyroku/postanowienia dostaje się z urzędu?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska
Opublikował:
Malwina Jasak
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Beata Steglińska - Redaktor BIP
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-02-22
Publikacja w dniu:
2019-02-22
Opis zmiany:
Dodanie pytania.