Biuro Podawcze

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godzinach 800-1800
  (ostatni bilet pobierany jest z „systemu kolejkowego” o godzinie 1745)
 • wtorek - piątek w godzinach 800-1500
  (ostatni bilet pobierany jest z „systemu kolejkowego” o godzinie 1500)

Koordynator - Agnieszka Kornata

90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109

tel: 42 66 40 729/730

e-mail: biuro.podawcze@lodz.sr.gov.pl

 

Biuro podawcze znajduje się w pokoju 19, wejście - drzwi po prawej stronie przed wejściem głównym do budynku sądu od strony al. Kościuszki 107/109.

 

UWAGA! Obowiązek pobrania biletu z systemu kolejkowego (Biuro Podawcze - okienko nr 3).

 

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności pobrania numerów określających kolejność obsługi.

 

Do zakresu czynności Biura Podawczego należy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu,
 • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
 • ekspedycja korespondencji sądowej.

Aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma należy posiadać jego kopię. W przypadku uiszczenia opłaty w znakach sądowych na kopii potwierdza się fakt zapłaty.

Prosimy o wskazywanie sygnatury akt we wszystkich pismach kierowanych do Sądu.

Wnioski dotyczące postępowania wieczystoksięgowego można składać wyłącznie w Biurze Podawczym XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ul. Pomorskiej 21.

Nie są przyjmowane zapytania adresowane do:

 • Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 • XV Wydziału Gospodarczego - Rejestru Zastawów,
 • XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

mieszczących się przy ul. Pomorskiej 37.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wytworzył:
Jacek Jedlecki
Opublikował:
Jacek Jedlecki
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. obsługi telefonicznej.