Aktualności

Artykuły

  • Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego 12 czerwca 2019 r.

    Ogólnopolskie obchody 100 – lecia kurateli sadowej w Polsce w naszym okręgu zostały uczczone uroczystym Zgromadzeniem Kuratorów Okręgu Łódzkiego, jakie miało miejsce na terenie naszego Sądu w dniu 12 czerwca 2019 r.

    Czytajwięcejo:
  • Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

    Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności