Aktualności

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W dniach od 18 – 24 lutego 2019 roku obchodzimy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów będą udzielane bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym sądach, prokuraturach, komendach policji oraz siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych. Pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.

  W dniach 18 – 22 lutego 2019 roku, w godzinach 10:00-13:00 w Biurze Obsługi Interesanta, w siedzibie Sądu przy Al. Kościuszki 107/109 (pok. 19, parter) będzie wyznaczone stanowisko, gdzie osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskają fachową pomoc prawną.

  Załączniki:

  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/program-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-na-lata-2019-2021

  https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

  https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/

 • Sąd w Bajkogrodzie – program edukacyjny dla dzieci

  W dniu 18 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, po raz kolejny odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, tym razem z klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi im. Prof. Jana Mola. Zajęcia odbyły się w oparciu o pomysły i scenariusze autorstwa Pani dr Izabeli Florczak, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

  Czytajwięcejo: Sąd w Bajkogrodzie – program edukacyjny dla dzieci
 • WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW

  Czytajwięcejo: WARSZTATY Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ DLA MŁODZIEŻY I KURATORÓW
 • Tydzień Mediacji 2018

  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

  W ramach tych obchodów w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się Konferencja nt. „Dogmatyczno – prawne aspekty mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – teoria i praktyka.

  http://www.lodz.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2018-w-lodzkim-sadzie-okregowym,new,mg,1.html,865

 • Zarządzenie Nr 93/2018

  Zarządzenie Nr 93/2018 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - pobierz.pdf

 • Zasady przydziału spraw i wielkości referatu Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  W związku z zainteresowaniem tematyką obciążenia czynnościami orzeczniczymi Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuję, że jedną z pierwszych decyzji prezesa sądu było wnioskowanie o zdecydowanie większe obciążenie czynnościami orzeczniczymi osoby pełniącej funkcję Prezesa Sądu, niż w analogicznych okresach roku wcześniejszego (oraz w zdecydowanie większym zakresie niż w dotychczasowej historii Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi). Informacja na ten temat była ogłoszona publicznie sędziom podczas zebrania sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w dniu 25 stycznia 2018 r. W realizacji owego swoistego zobowiązania wobec sędziów liniowych, podyktowanego względami solidarności zawodowej oraz myślą, zgodnie z którą prezes sądu jest po prostu sędzią, pełniącym dodatkową funkcję, wnioskowałem o ustalenie 40 % przydziału spraw – w miejsce dotychczas stosowanego wobec Prezesa Sądu przydziału spraw w rozmiarze 25 %. Jednocześnie w miejsce dotychczas stosowanej reguły, zgodnie z którą referat Prezesa Sądu nigdy nie przekraczał 25 % wielkości referatu innych sędziów liniowych, m.in. pismem z dnia 8 marca 2018 r. wystąpiłem o dopasowanie wielkości referatu do poziomu 51 procent (a więc ponad dwukrotnie większego niż dotychczasowe).

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. oraz treść pisma Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 8 marca 2018 r - pobierz.pdf

  Zawierają one wyjaśnienie podstaw prawnych zasad przydziału spraw.

  W załączeniu przedstawiam treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 lutego 2018 r. - pobierz .pdf

 • Warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie"

  Tydzień temu odbyły się kolejne warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie", organizowane dla uczniów szkół podstawowych.

  Czytajwięcejo: Warsztaty "Sąd w Bajkogrodzie"
 • UCHWAŁY ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego, które odbyło się 26 lutego 2018 roku, podjęło pięć uchwał w związku ze zmianami kadrowymi w sądach okręgu łódzkiego oraz aktualną sytuacją w systemie sądownictwa.

  Czytajwięcejo: UCHWAŁY ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
NIP: 725-105-47-87 REGON: 000323418
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź
Adres do korespondencji:
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź

ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Na skróty