A A A K
wokanda redakcja instrukcja mapa serwisu
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) wraz ze stanowiącą jego część Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w budynku przy al. Kościuszki 107/109 zostało powołane z dniem 1 lutego 2012 r. na mocy Zarządzenia Nr 2/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym
i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243),
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi udostępnia swoje usługi dla osób uprawnionych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 • Poczta elektroniczna - boi @ lodz.sr.gov.pl - adres do Biura Obsługi Interesantów - na adres ten można przesyłać: zapytania oraz prośby o umówienie spotkania w Sądzie.
 • Faks: + 48 42 66 40 999
 • Strona internetowa - http://lodz.sr.gov.pl
 • Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w PJM, SJM, SKOGN. W przypadku tej formy komunikowania się, konieczne jest zgłoszenie chęci skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Skorzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne.
 • Możliwość skorzystania z pomocy pracowników Sądu którzy ukończyli kurs Polskiego Języka Migowego w zakresie podstawowym.

 

Biuro prowadzi obsługę interesantów:

 • I Wydziału Cywilnego,
 • II Wydziału Cywilnego,
 • II Wydziału Cywilnego - Sekcji Egzekucyjnej,
 • III Wydziału Cywilnego,
 • VII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • VIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • IX Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • XII Wydziału Gospodarczego,
 • XIII Wydziału Gospodarczego.

 

Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

 

Godziny przyjęć Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta:

 • poniedziałek w godzinach 800-1800
  (ostatni bilet pobierany jest z „systemu kolejkowego” o godzinie 1745)
 • wtorek - piątek w godzinach 800-1500
  (ostatni bilet pobierany jest z „systemu kolejkowego” o godzinie 1445)

 

Sposób obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta:

 1. osobiście - wejście do Biura Obsługi Interesanta - drzwi po prawej stronie przed wejściem głównym do budynku sądu od strony al. Kościuszki 107/109.
  • Stanowiska :
   • 1 - Punkt Obsługi Interesanta
   • 2 - Punkt Obsługi Interesanta
   • 3 - Biuro Podawcze
   • 4 - Punkt Obsługi Interesanta i wydawanie zamówionych dokumentów w tym odpisów
   • 5 - Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej - formularz kontaktowy
 3. drogą telefoniczną – pod numerem telefonu – informacja telefoniczna zostanie uruchomiona w późniejszym terminie. Do czasu uruchomienia tej usługi informacje telefoniczne o stanie spraw udzielane będą nadal na dotychczasowych zasadach bezpośrednio w wydziałach.
 4. telefoniczne zamawianie odpisów orzeczeń i zamawianie akt do czytelni pod numerami telefonów:
  • 42 66 40 997
  • 42 66 40 998

 

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego.

 

W Biurze Obsługi Interesanta dopuszczalne jest złożenie następujących pism:

 1. wniosek o wydanie odpisu orzeczenia, w tym tytułu wykonawczego;
 2. wniosek o zwrot kosztów podróży w procesie cywilnym;
 3. wniosek o sporządzenie i wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy,
 4. wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego dla małoletniego

 

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności pobrania numerów określających kolejność obsługi.

 

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 27.08.2012
Podpisał: Anna Wojtczak
Dokument z dnia: 31.01.2012
Dokument oglądany razy: 36 250