A A A K
wokanda redakcja instrukcja mapa serwisu
SmodBIP

Strona głównaInformujemy, że w dniach 20-22.01.2015 r. sekretariat VI Wydziału Karnego będzie zamknięty dla interesantów z uwagi na zmianę lokalizacji wydziału.

Zmiana numerów kont bankowych rachunków sum depozytowych.

Informujemy, że od dnia 1.01.2015 roku zmienią się numery kont bankowych rachunków sum depozytowych.

Nowe numery kont:

PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004

USD 20 1130 1017 0021 1001 3490 0005

EUR 04 1130 1017 0021 1001 3490 0002

CHF 31 1130 1017 0021 1001 3490 0001

GBP 74 1130 1017 0021 1001 3490 0003

§ Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego- https://portal.lodz.so.gov.pl

§ Informacje

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Adres: 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
NIP: 725-105-47-87
REGON: 000323418

Centrala Kościuszki 107/109: 42 66 40 900
 
 
 

§ Jednostki nadrzędne

§ Najczęściej odwiedzane

§ Biuro Obsługi Interesanta

  § Aktualności

Aktualności

Zmiana numerów kont bankowych rachunków sum depozytowych.

30.12.2014

Informujemy, że od dnia 1.01.2015 roku zmienią się numery kont bankowych rachunków sum depozytowych.

Nowe numery kont:

PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004

USD 20 1130 1017 0021 1001 3490 0005

EUR 04 1130 1017 0021 1001 3490 0002

CHF 31 1130 1017 0021 1001 3490 0001

GBP 74 1130 1017 0021 1001 3490 0003

II Kongres Nauk Sądowych

15.12.2014

KOMUNIKAT NR 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:
1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sądowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

 

Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy
Dr med. Jerzy Pobocha prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
www.ptps.com.pl
e-mail: ptps@ptps.com.pl
tel: 605-053-894 i 506-728-740
fax: 091 – 881-21-34

 

POMOC dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

08.10.2014

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.plOpublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 03.03.2011
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 02.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 150 322